Thời giờ làm việc được quy định như thế nào?

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 03:58:00 PM - Lượt xem: 646 lượt xem.

Căn cứ pháp lý: Điều 104, Điều 105, Điều 106, Điều 107 – Bộ luật Lao động 2012.

- Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo giờ hoặc ngày trong tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

- Đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành thì thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong 1 ngày mà vẫn hưởng đủ lương theo công việc.

- Giờ làm việc vào ban đêm quy định là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau không phân biệt giữa miền Bắc và miền Nam.

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn