Giáo sư 102 tuổi kết bạn vong niên với doanh nghiệp 70 tuổi

Sau 70 năm hình thành và phát triển, May 10 xác định sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với khát khao trở thành thương hiệu toàn cầu. Để làm được điều đó, bên cạnh tinh thần chủ động phát huy tối đa nguồn nội lực, May 10 đã chủ động tìm kiếm và đón nhận thêm nhiều nguồn lực từ bên ngoài thông qua những người bạn trí tuệ. Giáo sư Vũ Khiêu đã trở thành bạn quý đầu tiên của May 10