May 10 được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2020

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, vượt khó, tích cực trong thi đua lao động sản xuất, TCT May 10 đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ: “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.