TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH “Tự hào Dệt May Việt Nam, tự hào sản phẩm May 10”

Sáng ngày 16/9/2019 tại lễ chào cờ, Công đoàn TCT May 10 đã tổ chức trao giải cuộc thi đề tài Lao động & Công đoàn năm 2019 "Tự hào Dệt May Việt Nam, tự hào sản phẩm May 10".