ID92

Năm 2019 Trường Mầm non May 10 sẽ không còn trẻ suy dinh dưỡng

Ngày 18/3, Hội nghị người lao động cấp cơ sở của Trường Mầm non May 10 đã đề ra mục tiêu: Hết năm 2019 không còn trẻ suy dinh dưỡng và tỉ lệ trẻ đạt yêu cầu của độ tuổi là 96%.