Điểm tin ngày 29/5/2023

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.