Tổng Giám đốc May 10 kêu gọi CBCNV tích cực phòng chống dịch và ổn định sản xuất

Trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 26/7/2021, Tổng Giám đốc Thân Đức Việt đã có buổi chia sẻ với CBCNV May 10 thông qua hệ thống truyền thanh của TCT.