Tổng công ty May 10 thông báo tuyển dụng

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 27/09/2019 03:42:00 PM - Lượt xem: 112 lượt xem.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng, hiện nay Tổng công ty May 10 đang tuyển dụng cho các vị trí tại trụ sở chính tại Hà Nội như sau:

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn