May 10 được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2020

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 25/10/2021 10:52:00 AM - Lượt xem: 16 lượt xem.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, vượt khó, tích cực trong thi đua lao động sản xuất, TCT May 10 đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ: “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

Trong năm qua, tình hình kinh tế - chính trị thế giới luôn tiềm ẩn bất ổn, với vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn của đất nước, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được kết quả tích cực. Nhằm kịp thời động viên, khích lệ và tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô, ngày 07 tháng 7 năm 2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 khối Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố: 57 doanh nghiệp có thành tích toàn diện (trong đó có 20 đơn vị được tặng Cờ thi đua, 37 doanh nghiệp được tặng Bằng khen); 37 doanh nghiệp có thành tích theo lĩnh vực. TCT May 10 vinh dự là 01 trong 20 doanh nghiệp có thành tích toàn diện được tặng Cờ thi đua.

Đối với TCT May 10, năm 2020 vừa qua là một năm đầy những khó khăn và thách thức. Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, song May 10 vẫn duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho gần 12.000 lao động; làm tốt các hoạt động an sinh xã hội. Đóng bảo hiểm và nộp ngân sách cho nhà nước đầy đủ, dành hàng tỷ đồng cho hoạt động xã hội, từ thiện. May 10 cũng là đơn vị 6 năm liền đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Vì người lao động” và là một trong những đơn vị đóng góp tỷ lệ tương đối cao vào kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng dệt may. Sản phẩm của May 10 nhiều năm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp chủ lực có sức mạnh, sức lan tỏa và đóng góp lớn cho nền kinh tế Thủ đô.

          Bên cạnh đó, toàn thể đội ngũ cán bộ và người lao động của Tổng công ty đã nỗ lực không ngừng, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua do TW và Thành phố phát động như: Thi đua thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị từ đó xây dựng môi trường làm việc của cơ quan, đơn vị ngày càng lành mạnh, văn minh. CBCNV gương mẫu, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố …

          Ghi nhận sự nỗ lực đó, TCT May 10 được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đánh giá cao và khen thưởng. Việc TCT May 10 tiếp tục được nhận Cờ thi đua của Thành phố là sự động viên, khuyến khích rất lớn đối với tập thể CBNV tiếp tục nỗ lực, cống hiến để doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Thủ đô.

S1959

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn