Khách sạn Garco Dragon tuyển dụng

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 17/08/2019 05:56:00 PM - Lượt xem: 115 lượt xem.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng. hiện nay khách sạn Garco Dragon đang tuyển dụng các vị trí sau:

"
Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn

Tin nổi bật