Bài tập thể dục giữa giờ trong thời gian tới

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 18/01/2018 03:56:00 PM - Lượt xem: 2255 lượt xem.

Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác cho rằng: con người phát triển toàn diện là con người được phát triển về trí lực, thể lực, đạo đức, thẩm mĩ và kỹ năng lao động. Con người với trí thức, sức khỏe và kĩ năng lao động là nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức khoẻ có vai trò to lớn trong cuộc sống của mỗi con người, của mỗi dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong việc xây dựng con người mới xã hội mới. Người nhận định: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công". Sức khoẻ của con người là nhân tố cơ bản góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp về thể lực trong cách mạng, đưa đến những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta.

Trong suốt những năm qua, các thế hệ lãnh đạo của TCT May 10 luôn quan tâm đến sức khỏe của người lao động. Chỉ khi nào người lao động có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái thì sản phẩm của họ làm ra mới hoàn hảo (sản phẩm tốt và mang lại may mắn cho người sử dụng). Sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm các động tác thể dục, để phù hợp với người lao động ban lãnh đạo TCT đã tìm ra bài tập hữu dụng nhất giúp cho người lao động vận động toàn thân, tăng cường trí lực và thể lực, bên cạnh đó giúp người luyện tập đào thải độc tố khỏi cơ thể. Các động tác thể dục sẽ được toàn thể CBCNV May 10 luyện tập hàng ngày vào thời gian thể dục giữa giờ trong thời gian tới. Màn đồng diễn của hơn 12.000 CBCNV May 10 trong ngày đầu của năm mới Bính Tuất 2018 chắc chắn sẽ là một khởi đầu bùng nổ cho một năm đại thắng.

Xin mời anh chị em và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn bài tập qua video sau đây:

V.H.Quang

VIDEO bài tập mẫu

 

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn